T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü

Galata 4