Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü

Derviş Odaları (Alt Kat)

Derviş Odalarının bulunduğu uzun koridor ve etrafındaki odalarda sergilemelerde ilk olarak soldan başlayarak Sufizim, tarikatler ve Türklerin Müslüman oluşu konuları bilgi panolarında verilmekle birlikte tarikat eşyaları sergilenmekte olup en sağdaki "Son Mevleviler" odası sergilemesiyle giriş kata geçilmektedir.