Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü

Sema Alanı (Giriş Kat)

Sema töreninin icra edildiği sekizgen alandır. Bu kısımda obje sergisi bulunmamaktadır.