Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü

Halet Efendi Türbesi

HALET EFENDİ TÜRBESİ:

Cümle kapısının solunda olup Kudertullah Dede Türbesi olarak ta  bilinir. Muhtemelen 1872 de Kudretullah Dede'nin vefatı üzerine inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı, çatısı özgün birbirine bindirilmiş mermer plaklarla örtülüdür. Türbede Halet Efendi’nin şahide taşı ile birlikte Kudretullah Dede ile eşi Emine Hanım ve oğulları Ataullah Dede ile Selanik Mevlevihanesi Postnişni Ubeydullah Dede metfundur.