Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü

Hamuşan (Mezarlık)

HÂMUŞAN 

Mevlevi mezarlığıdır. Bir bölümü zerine 1946 yılında Beyoğlu Evlendirme Dairesi (Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi) inşa edilmiştir. Hazirede İbrahim Müteferrika (nakli kubur), Humbaracı Ahmed Paşa, Fasih Dede, Esrar Dede başta olmak üzere pek çok Mevlevi ve Osmanlı Devlet ricalinden kişiler metfundur.