Galata Mevlevihanesi Müzesi Müdürlüğü

Cümle Kapısı

CÜMLE KAPISI

Osmanlı ampir üslubundaki kapının dış yüzünde Sultan II. Mahmud’un 1835 de inşasına dair onarım kitabesi, iç yüzünde 1791 de Sultan III. Selim tarafından Mevlevihane’nin yenilendiğine dair Şeyh Galib Dede’nin yazmış olduğu kaside mevcuttur.